ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Η όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πανευρωπαϊκά από το εισαγόμενο εξ ανατολών φυσικό αέριο σε συνδυασμό με την αστάθεια που παρουσιάζει η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οδηγούν σε μια ραγδαία αύξηση των τιμών χονδρικής που μοιραία επηρεάζει και την λιανική τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, το προσεχές διάστημα αναμένεται μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στην τιμή της KWh, η οποία πιθανότατα θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αναπροσαρμογής της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

Κι αν όλα τα πιο πάνω φαίνονται ξένη γλώσσα σε κάθε καταναλωτή-πολίτη, ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε με λίγα λόγια την υπάρχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές εξελίξεις στο ζήτημα που ονομάζεται ηλεκτρική ενέργεια.

Η τιμή που αγοράζει ο καταναλωτής ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται από την τιμή που την αγοράζει ο πάροχός του. Όσο αυξάνεται η χονδρική τιμή τόσο θα αυξάνεται η λιανική. Με δεδομένα την απολιγνιτοποίηση (ο άνθρακας είναι φθηνή καύσιμη ύλη) που προωθείται πανευρωπαϊκά και τη σταδιακά πλήρη εξάρτηση της παραγωγής από το κατά κύριο λόγο εισαγόμενο ορυκτό φυσικό αέριο, είναι φυσικό επακόλουθο η χονδρική τιμή να ανέρχεται συνεχώς.

Έτσι, δημιουργούνται δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Το πρώτο αφορά στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που βαίνοντας αυξανόμενο θα επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και γενικότερα ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση της μετά COVID εποχής.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο αφενός είναι ορυκτό κι αφετέρου είναι καύσιμο. Ως ορυκτό είναι αναλώσιμο κι όχι ανανεώσιμο, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των αποθεμάτων και άρα μείωση της προσφοράς σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση και εν τέλει, στην έλλειψή του τις επόμενες δεκαετίες. Ως καύσιμο εκλύει κατά την καύση του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αέρια στην ατμόσφαιρα που είναι εξίσου ζημιογόνα για το περιβάλλον, όπως τα αέρια που εκλύονται από κάθε είδους καύση.

Οι ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποδεδειγμένα δεν αποτελούν σταθερό παράγοντα όταν η παραγωγή γίνεται κεντρικά (μεγάλες μονάδες), ενώ οι μονάδες αποθήκευσης βρίσκονται σε αρχικό στάδιο σχετικά με την εξέλιξή τους και είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες.

Ωστόσο, η αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ  με μικρά φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες, είτε συνδεδεμένα είτε αυτόνομα, αποτελεί μια αξιόπιστη λύση που αφενός μεν εξασφαλίζει σταθερά χαμηλό κόστος ενέργειας για τον καταναλωτή, αφετέρου δε εξασφαλίζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί με πραγματικά φιλικό τρόπο στην εγκατάστασή του.

Συνεπώς, η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ορισθεί πανευρωπαϊκά μέσω προώθησης και προγραμμάτων είναι η αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους και των προβλημάτων των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ημίμετρα που θα βρεθούν εμπόδια στο δρόμο μας τα προσεχή χρόνια και οικονομικά, αλλά κυρίως περιβαλλοντικά με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον πλανήτη μας, εμάς και τα παιδιάς μας.