Μελέτη – Επίβλεψη – Εγκατάσταση
ηλεκτρολογικών / μηχανολογικών έργων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρικών και μηχανολογικών μελετών, την επίβλεψη, αλλά και την εγκατάσταση ηλεκτρικών και μηχανολογικών έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε οικίες κι επιχειρήσεις, η εγκατάσταση συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και η τοποθέτηση συστημάτων αυτοματισμών κι ασφαλείας