Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκατάστασης
(ηλεκτρολογικό σχέδιο)

 
Το γραφείο μας διαθέτοντας πιστοποιημένο εξοπλισμό, αναλαμβάνει τη μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών της εγκατάστασής σας και προβαίνει στην έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη προς κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας. Είναι απαραίτητη η ανανέωση αυτής της Δήλωσης για τις οικίες κάθε 14 έτη, για τα καταστήματα εμπορίου κάθε 7 έτη, ενώ για τους χώρους συνάθροισης κοινού η ανανέωση είναι απαραίτητη κάθε χρόνο.