Άδειες δόμησης / Ανακαινίσεις χώρων

 
Το γραφείο μας συνεργάζεται με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς) και μπορούμε υπεύθυνα να αναλάβουμε τη χορήγηση άδειας δόμησης για το υπό ανέγερση κτήριό σας ή την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτηρίου με το κλειδί στο χέρι..