Έκδοση Πιστοποιήτικών Ενεργειακής Απόδοσης

 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αυτοψία κι έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας. Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, σε κάθε συναλλαγή του ακινήτου απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει ισχύ 10 έτη από την έκδοσή του.