Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε βαθμού επικινδυνότητας. Με τη δεκαετή μας εμπειρία στον τομέα αυτό, καθώς και με τις άνω των 50 ενεργές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα σας παρέχουμε ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Σκοπός πάντα είναι η διασφάλιση της υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο της επιχείρησής σας. Σημειώνουμε ότι κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω κι έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένη να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με Τεχνικό Ασφαλείας