Μελέτες Πυροπροστασίας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής ή/και παθητικής πυροπροστασίας (πυρασφάλειας) για κάθε είδους και οποιασδήποτε πολυπλοκότητας επιχείρηση. Από τον έλεγχο του χώρου και των μέσων πυρασφάλειας μέχρι την εκπόνηση της μελέτης, την κατάθεση προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία και την τελική χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας. Μελέτη πυρασφάλειας και χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας απαιτείται σχεδόν σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, όπως εμπορικά καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία, αποθήκες, εκπαιδευτήρια, βιομηχανίες, συνεργεία, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, ξενοδοχεία κλπ.