Φωτοβολταϊκά συστήματα

 
Με τη δεκαετή εμπειρία που διαθέτουμε, και έχοντας μελετήσει, αδειοδοτήσει κι εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα άνω των 5MW όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την αρχική μελέτη ως και την τελική σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο ηλεκτρισμού, εξασφαλίζοντας για εσάς τη βέλτιστη παραγωγή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, πληρώντας πάντα υψηλά standards ποιότητας υλικών και παροχής υπηρεσιών.