Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την αδειοδότηση της επιχείρησής σας, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες, εκπονώντας τις απαιτούμενες μελέτες και σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (υγιεινολόγους, τεχνολόγους τροφίμων, πολιτικούς μηχανικούς/αρχιτέκτονες), αναλόγως του είδους της επιχείρησης που επιθυμείτε να ιδρύσετε. Λειτουργούμε συμβουλευτικά εξ αρχής, ώστε για εσάς να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.