Σύντομο Βιογραφικό

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, απασχολήθηκα εξ αρχής στο χώρο της Βιομηχανίας αναλαμβάνοντας επί δέκα έτη υπεύθυνες θέσεις σε ηγέτιδες βιομηχανίες στον τομέα τους.

Παράλληλα με τη θητεία μου στο χώρο της βιομηχανίας, ίδρυσα το Τεχνικό μου Γραφείο. Το γραφείο λειτουργεί από το 2010 ανελλιπώς κι έχει αναπτύξει ένα αρκετά μεγάλο και κυρίως ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες πελατολόγιο.

Η εμπειρία που αποκομίσαμε και συνεχίζουμε να αποκομίζουμε από τη συνεργασία με καταξιωμένους πελάτες στο χώρο τους, καθώς και η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και μηχανικούς ιδιαίτερα καταρτισμένους, καθιστά το γραφείο μας τη πρώτη επιλογή για κάθε ιδιώτη κι επαγγελματία που επιθυμεί την ανάθεση κάθε είδους ηλεκτρικών και μηχανολογικών έργων κι υπηρεσιών με το κλειδί στο χέρι.

Δέσμευσή μας είναι να συνεχίζουμε να παρέχουμε αποτελεσματικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενό μας, καθιστώντας το πελάτες μας ικανοποιημένους και κυρίως επιτυχημένους στους κλάδους ενασχόλησής του ο καθένας.